Klachten / Opmerkingen

Klachten / Opmerkingen

Wij stellen het bijzonder op prijs, dat wanneer u een klacht of opmerking heeft, u dit bij ons meldt.
U kunt hiervoor altijd een aparte afspraak maken via de assistentes.
Het verzoek tot een afspraak kan uiteraard ook per mail, of via het contactformulier.