Mededelingen

Wij hebben een nieuwe telefooncentrale. Met de nieuwe centrale zijn de tijden van de telefonische bereikbaarheid gewijzigd. We zijn tussen 16.00 en 17.00 uur uitsluitend voor dringende vragen bereikbaar.
Er volgen nog andere veranderingen waarover wij iedereen tzt zullen informeren via een nieuwsbrief.