Praktijkondersteuners


Nicoline Zeevenhooven


Jeanette van der Velde


Anneke Eichler


Karen Arkesteijn

Praktijkondersteuners (POH)

Binnen onze praktijk zijn 4 praktijkondersteuners werkzaam: Nicoline van Zeevenhooven, Jeanette van der Velde, Karen Arkesteijn en Anneke Eichler.
Zij zijn er om samen met uw huisarts ziektes zoals diabetes en astma/ copd te behandelen en te vervolgen. Nicoline, Jeanette, Karen en Anneke doen zelfstandig het spreekuur en bespreken de uitkomsten met uw huisarts om zo tot een zo goed mogelijke behandeling voor u te komen.

Zij verrichten ook bepaalde onderzoeken zoals 24 uurs bloeddrukmeting, longfunctieonderzoek en de enkel-arm-index (bekijken van de doorbloeding van de benen)

Daarnaast kunnen zij informatie geven over bepaalde aandoeningen zoals bijvoorbeeld allergieën en kunnen ze u begeleiden bij het stoppen met roken.
Ook inventariseren zij of er het noodzakelijk is eventuele risicofactoren te behandelen die kunnen leiden tot hart en vaatziekten op latere leeftijd (cardio vasculair risicomanagement).

U wordt door uw huisarts doorverwezen naar het spreekuur van de praktijkondersteuner en u kunt hiervoor een afspraak maken bij de assistentes.